SVF Vzdelávanie


Vybrané parametre vonkajšieho zaťaženia hráčov v prípravných hrách s rozličným počtom hráčov
02. 03. 2015
title= Cieľom výučby volejbalu na školách, resp. v tréningu začiatočníkov je v krátkom čase naučiť žiakov hrať volejbal na takej úrovni aby mali loptu pri odbíjaní pod elementárnou kontrolou. Rozumieme tým aby nadobudli, čo najskôr takú úroveň zručnosti, že sú schopní udržať loptu v hre v redukovaných herných podmienkach a z hry tak mali zábavu a emočné uspokojenie.
Zdroj: Vladimír Přidal – predseda RVTM

Viac informácií

Presne pred 120 rokmi sa uskutočnil prvý volejbalový zápas
09. 02. 2015
title= Volejbal dnes oslavuje veľký sviatok. Presne pred 120 rokmi, teda 9. februára 1895 sa v štáte Massachusetts uskutočnil vôbec prvý zápas tejto krásnej hry. Zakladateľom volejbalu bol americký pedagóg William G. Morgan, ktorý ho pôvodne nazval Mintonnette.
Zdroj: SVF

Viac informácií

Vzdelávanie: Herný tréning – tréning kondície s loptou II.
20. 01. 2015
title= V dnešnom príspevku pokračujeme v charakteristike herného tréningu. Zameriame sa na konkrétne typy špecifických cvičení, ktoré môžeme využívať pri napĺňaní cieľov herného tréningu. Herný tréning je jednou z ciest ako môžeme súčasne zdokonaľovať technicko-taktickú stránku herného výkonu hráča a na druhej strane cielene rozvíjať jeho kondíciu.
Zdroj: RVTM

Viac informácií

Vzdelávanie: Herný tréning – tréning kondície s loptou
05. 01. 2015
title= Jednou z ciest ako môžeme súčasne zdokonaľovať technicko-taktickú stránku herného výkonu hráča a na druhej strane cielene rozvíjať kondičnú stránku herného výkonu je herný tréning. Herný tréning je súčasť tréningového procesu, ktorý je zameraný na zdokonaľovanie herných činností v spojení so zámerne volenými kondičnými aspektmi (Dobrý, Semiginovský, 1988).
Zdroj: Vladimír Přidal, predseda RVTM

Viac informácií

Vzdelávanie: Aké faktory majú vplyv na rýchlosť letu lopty pri smeči?
10. 12. 2014
title= Jedným z predpokladov úspešnosti útoku vo volejbale je „tvrdosť“ smeča, ktorú môžeme hodnotiť rýchlosťou letu lopty po údere hráča do lopty. Na základe analýzy súčasných relevantných poznatkov z problematiky diagnostiky techniky smeča vo volejbale môžeme konštatovať, že na danú kinematickú štruktúru pohybu pôsobí množstvo faktorov.
Zdroj: RVTM, Michal Matušov, Vladimír Přidal

Viac informácií

Archív noviniek
Vzdelávanie partí medzi prioritné oblasti SVF. Tvorí veľmi dôležitú súčasť stratégie rozvoja volejbalu na Slovensku. Jedine s uceleným systémom vzdelávania sme schopní zabezpečiť trvalý odborný rast, ktorý v konečnom dôsledku zvýši úroveň a kvalitu práce vo volejbalovom hnutí.

Na tejto stránke Vám chceme predstaviť jednotlivé vzdelávacie programy, ktoré SVF realizuje prostredníctvom svojich odborných asociácií trénerov a rozhodcov v spolupráci s reprezentačnou radou a radou mládeže. Zároveň Vám predstavíme aj ďalšie možnosti vzdelávania prostredníctvom rôznych špecializovaných školení a seminárov organizovaných inými športovými organizáciami.

Ak máte ambíciu trvale na sebe pracovať, zvyšovať si svoju odbornosť a rozšíriť si svoje vedomosti, prípadne máte záujem podeliť sa o vlastné skúsenosti, ste na správnom mieste. V časti Odborné články budeme postupne zverejňovať množstvo odborných informácií a rešerší nielen z volejbalu, ale aj z iných športových odvetví s možnosťou ich využitia a prenosu do nášho športu.Slovenská volejbalová federácia