Muži
2014 Chemes Humenné

2013 VT UNICEF BA
2012 Chemes Humenné
2011 VKP Bratislava
2010 Chemes Humenné
2009 VKP Bratislava
2008 Chemes Humenné
2007 Nové Mesto n. V.
2006 VKP Bratislava
2005 VK PU Prešov
2004 VKP Bratislava
2003 ŠK Matador Púchov
2002 ŠK Matador Púchov
2001 Petrochema Dubová
2000 ŠK Matador Púchov
1999 VKP Bratislava
1998 VKP Bratislava
1997 VKP Bratislava
1996 VKP Bratislava
1995 VKP Bratislava
1994 VKP Bratislava
1993 VKP Bratislava


Ženy
2014 Doprastav BA

2013 Slávia EU BA
2012 Doprastav BA
2011 Slávia UK EU BA
2010 Slávia UK BA
2009 Doprastav BA
2008 Slávia UK BA
2007 OMS Senica

2006 OMS Senica
2005 OMS SH Senica
2004 Slávia UK BA
2003 Slávia UK BA
2002 Slávia UK BA
2001 Slávia UK BA
2000 Slávia UK BA
1999 Slávia UK BA
1998 Slávia UK BA
1997 S.P.A.S.A. Žilina
1996 S.P.A.S.A. Žilina
1995 Slávia UK BA
1994 Slávia UK BA
1993 Slávia UK BA


Vzdelávanie

Úvod  >  Vzdelávanie

Vytla?i?    Posla? e-mailom

Vybrané parametre vonkajšieho zaťaženia hráčov v prípravných hrách s rozličným počtom hráčov
02. 03. 2015
title= Cieľom výučby volejbalu na školách, resp. v tréningu začiatočníkov je v krátkom čase naučiť žiakov hrať volejbal na takej úrovni aby mali loptu pri odbíjaní pod elementárnou kontrolou. Rozumieme tým aby nadobudli, čo najskôr takú úroveň zručnosti, že sú schopní udržať loptu v hre v redukovaných herných podmienkach a z hry tak mali zábavu a emočné uspokojenie.
Zdroj: Vladimír Přidal – predseda RVTM

Viac informácií

Presne pred 120 rokmi sa uskutočnil prvý volejbalový zápas
09. 02. 2015
title= Volejbal dnes oslavuje veľký sviatok. Presne pred 120 rokmi, teda 9. februára 1895 sa v štáte Massachusetts uskutočnil vôbec prvý zápas tejto krásnej hry. Zakladateľom volejbalu bol americký pedagóg William G. Morgan, ktorý ho pôvodne nazval Mintonnette.
Zdroj: SVF

Viac informácií

Vzdelávanie: Herný tréning – tréning kondície s loptou II.
20. 01. 2015
title= V dnešnom príspevku pokračujeme v charakteristike herného tréningu. Zameriame sa na konkrétne typy špecifických cvičení, ktoré môžeme využívať pri napĺňaní cieľov herného tréningu. Herný tréning je jednou z ciest ako môžeme súčasne zdokonaľovať technicko-taktickú stránku herného výkonu hráča a na druhej strane cielene rozvíjať jeho kondíciu.
Zdroj: RVTM

Viac informácií

Vzdelávanie: Herný tréning – tréning kondície s loptou
05. 01. 2015
title= Jednou z ciest ako môžeme súčasne zdokonaľovať technicko-taktickú stránku herného výkonu hráča a na druhej strane cielene rozvíjať kondičnú stránku herného výkonu je herný tréning. Herný tréning je súčasť tréningového procesu, ktorý je zameraný na zdokonaľovanie herných činností v spojení so zámerne volenými kondičnými aspektmi (Dobrý, Semiginovský, 1988).
Zdroj: Vladimír Přidal, predseda RVTM

Viac informácií

Vzdelávanie: Aké faktory majú vplyv na rýchlosť letu lopty pri smeči?
10. 12. 2014
title= Jedným z predpokladov úspešnosti útoku vo volejbale je „tvrdosť“ smeča, ktorú môžeme hodnotiť rýchlosťou letu lopty po údere hráča do lopty. Na základe analýzy súčasných relevantných poznatkov z problematiky diagnostiky techniky smeča vo volejbale môžeme konštatovať, že na danú kinematickú štruktúru pohybu pôsobí množstvo faktorov.
Zdroj: RVTM, Michal Matušov, Vladimír Přidal

Viac informácií

Archív noviniek
Vzdelávanie partí medzi prioritné oblasti SVF. Tvorí veľmi dôležitú súčasť stratégie rozvoja volejbalu na Slovensku. Jedine s uceleným systémom vzdelávania sme schopní zabezpečiť trvalý odborný rast, ktorý v konečnom dôsledku zvýši úroveň a kvalitu práce vo volejbalovom hnutí.

Na tejto stránke Vám chceme predstaviť jednotlivé vzdelávacie programy, ktoré SVF realizuje prostredníctvom svojich odborných asociácií trénerov a rozhodcov v spolupráci s reprezentačnou radou a radou mládeže. Zároveň Vám predstavíme aj ďalšie možnosti vzdelávania prostredníctvom rôznych špecializovaných školení a seminárov organizovaných inými športovými organizáciami.

Ak máte ambíciu trvale na sebe pracovať, zvyšovať si svoju odbornosť a rozšíriť si svoje vedomosti, prípadne máte záujem podeliť sa o vlastné skúsenosti, ste na správnom mieste. V časti Odborné články budeme postupne zverejňovať množstvo odborných informácií a rešerší nielen z volejbalu, ale aj z iných športových odvetví s možnosťou ich využitia a prenosu do nášho športu.Technická podpora    Dizajn a programovanie: Millennium 000