Muži
2014 Chemes Humenné

2013 VT UNICEF BA
2012 Chemes Humenné
2011 VKP Bratislava
2010 Chemes Humenné
2009 VKP Bratislava
2008 Chemes Humenné
2007 Nové Mesto n. V.
2006 VKP Bratislava
2005 VK PU Prešov
2004 VKP Bratislava
2003 ŠK Matador Púchov
2002 ŠK Matador Púchov
2001 Petrochema Dubová
2000 ŠK Matador Púchov
1999 VKP Bratislava
1998 VKP Bratislava
1997 VKP Bratislava
1996 VKP Bratislava
1995 VKP Bratislava
1994 VKP Bratislava
1993 VKP Bratislava


Ženy
2014 Doprastav BA

2013 Slávia EU BA
2012 Doprastav BA
2011 Slávia UK EU BA
2010 Slávia UK BA
2009 Doprastav BA
2008 Slávia UK BA
2007 OMS Senica

2006 OMS Senica
2005 OMS SH Senica
2004 Slávia UK BA
2003 Slávia UK BA
2002 Slávia UK BA
2001 Slávia UK BA
2000 Slávia UK BA
1999 Slávia UK BA
1998 Slávia UK BA
1997 S.P.A.S.A. Žilina
1996 S.P.A.S.A. Žilina
1995 Slávia UK BA
1994 Slávia UK BA
1993 Slávia UK BA


Mládež

Úvod  >  Mládež

Vytla?i?    Posla? e-mailom

Telesná výchova a šport môže v živote mladého človeka zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Stáva sa súčasťou jeho snahy o získanie potrebnej duševnej rovnováhy, zdravého životného štýlu i adekvátneho začlenenia sa do života spoločnosti.


Oblasť športu a pohybovej aktivity vôbec poskytuje mladému človeku okrem potrebného telesného a psycho-motorického zdokonaľovania aj široký priestor pre osobnú realizáciu v otvorenej sociálnej skupine, v ktorej má možnosť konfrontácie úrovne svojich pohybových schopností a zručností, ale aj psychických vlastností - ako vôľa, cieľavedomosť, osobná disciplín a možnosť konfrontácie seba samého s ostatnými športovcami. Prostredie takejto sociálnej skupiny je jedinečnou príležitosťou získavania takých sociálnych návykov, postojov i morálnych hodnôt, s ktorými sa v iných oblastiach môže stretnúť iba zriedkavo alebo vôbec nie.


Ak sa prostredníctvom športu podarí u mladého  človeka vzbudiť záujem o svoje telo a úroveň jeho ďalšieho rozvoja, urobíme pre jeho osobnosť veľmi veľa. Pohybová aktivita vytvára široký priestor pre kvalitatívne vyšší stupeň zdokonaľovania osobnosti a zdravej psychiky. Tento efekt prirodzene priaznivo ovplyvňuje aj iné dôležité aktivity mladého človeka, proces vzdelávania a výchovy nevynímajúc.


Pohybová aktivita veľmi vhodne kompenzuje psychické zaťaženie žiakov, dáva im možnosť aktívnej regenerácie a získavania odolnosti voči dlhotrvajúcej jednotvárnej činnosti. Zvyšuje úroveň ich pozornosti, schopnosti koncentrovať sa i efektivity myšlienkových procesov.


Aktivita na úrovni športového tréningu a dosiahnutie určitej úrovne športového majstrovstva je v tejto oblasti skutočnou nadstavbou procesu vyrovnávania sa a  začlenenia do spoločnosti produktívnych ľudí.


 

                                                                                                SVF  - mládežTechnická podpora    Dizajn a programovanie: Millennium 000