SVF Novinky vzdelávanie - archív

Vybrané parametre vonkajšieho zaťaženia hráčov v prípravných hrách s rozličným počtom hráčov
02. 03. 2015

title= Cieľom výučby volejbalu na školách, resp. v tréningu začiatočníkov je v krátkom čase naučiť žiakov hrať volejbal na takej úrovni aby mali loptu pri odbíjaní pod elementárnou kontrolou. Rozumieme tým aby nadobudli, čo najskôr takú úroveň zručnosti, že sú schopní udržať loptu v hre v redukovaných herných podmienkach a z hry tak mali zábavu a emočné uspokojenie.
Zdroj: Vladimír Přidal – predseda RVTM
Viac informácií   


Presne pred 120 rokmi sa uskutočnil prvý volejbalový zápas
09. 02. 2015

title= Volejbal dnes oslavuje veľký sviatok. Presne pred 120 rokmi, teda 9. februára 1895 sa v štáte Massachusetts uskutočnil vôbec prvý zápas tejto krásnej hry. Zakladateľom volejbalu bol americký pedagóg William G. Morgan, ktorý ho pôvodne nazval Mintonnette.
Zdroj: SVF
Viac informácií   


Vzdelávanie: Herný tréning – tréning kondície s loptou II.
20. 01. 2015

title= V dnešnom príspevku pokračujeme v charakteristike herného tréningu. Zameriame sa na konkrétne typy špecifických cvičení, ktoré môžeme využívať pri napĺňaní cieľov herného tréningu. Herný tréning je jednou z ciest ako môžeme súčasne zdokonaľovať technicko-taktickú stránku herného výkonu hráča a na druhej strane cielene rozvíjať jeho kondíciu.
Zdroj: RVTM
Viac informácií   


Vzdelávanie: Herný tréning – tréning kondície s loptou
05. 01. 2015

title= Jednou z ciest ako môžeme súčasne zdokonaľovať technicko-taktickú stránku herného výkonu hráča a na druhej strane cielene rozvíjať kondičnú stránku herného výkonu je herný tréning. Herný tréning je súčasť tréningového procesu, ktorý je zameraný na zdokonaľovanie herných činností v spojení so zámerne volenými kondičnými aspektmi (Dobrý, Semiginovský, 1988).
Zdroj: Vladimír Přidal, predseda RVTM
Viac informácií   


Vzdelávanie: Aké faktory majú vplyv na rýchlosť letu lopty pri smeči?
10. 12. 2014

title= Jedným z predpokladov úspešnosti útoku vo volejbale je „tvrdosť“ smeča, ktorú môžeme hodnotiť rýchlosťou letu lopty po údere hráča do lopty. Na základe analýzy súčasných relevantných poznatkov z problematiky diagnostiky techniky smeča vo volejbale môžeme konštatovať, že na danú kinematickú štruktúru pohybu pôsobí množstvo faktorov.
Zdroj: RVTM, Michal Matušov, Vladimír Přidal
Viac informácií   


Vzdelávanie: Ako budovať tím
28. 10. 2014

title= Jedným z dôležitých predpokladov pre úspešnosť družstva v zápase, či v súťaži, je vytvoriť z hráčov v družstve tím.
Zdroj: Vladimír Přidal – predseda RVTM
Viac informácií   


FTVŠ UK plánuje otvoriť školenie 3. stupňa so špecializáciou na volejbal
06. 10. 2014

title= V rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave, plánuje v novembri 2014 otvoriť vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera III. stupňa so špecializáciou volejbal. V prípade Vášho záujmu, Vás žiadame o potvrdenie do termínu 22.10.2014 na adresu: akademia@fsport.uniba.sk.
Zdroj: Vladimír Přidal, RVTM
Viac informácií   


Vzdelávanie: Volejbalové pohybové hry
23. 09. 2014

title= Predložené volejbalové pohybové hry sú vhodné ako príprava na minivolejbal a volejbal. V hodinách telesnej a športovej výchovy alebo v tréningovej jednotke sa dajú zaradiť do špeciálneho rozcvičenia, dajú sa využiť ako prostriedok nácviku a opakovania základných spôsobov odbíjania lopty a základných herných činností jednotlivca a niektoré z nich aj ako náhrada za minivolejbalový alebo volejbalový zápas v hlavnej časti hodiny.
Zdroj: RVTM, doc. Ľudmila Zapletalová
Viac informácií   Stránka 1 z 5 | Počet záznamov: 36>>


Slovenská volejbalová federácia