Muži
2014 Chemes Humenné

2013 VT UNICEF BA
2012 Chemes Humenné
2011 VKP Bratislava
2010 Chemes Humenné
2009 VKP Bratislava
2008 Chemes Humenné
2007 Nové Mesto n. V.
2006 VKP Bratislava
2005 VK PU Prešov
2004 VKP Bratislava
2003 ŠK Matador Púchov
2002 ŠK Matador Púchov
2001 Petrochema Dubová
2000 ŠK Matador Púchov
1999 VKP Bratislava
1998 VKP Bratislava
1997 VKP Bratislava
1996 VKP Bratislava
1995 VKP Bratislava
1994 VKP Bratislava
1993 VKP Bratislava


Ženy
2014 Doprastav BA

2013 Slávia EU BA
2012 Doprastav BA
2011 Slávia UK EU BA
2010 Slávia UK BA
2009 Doprastav BA
2008 Slávia UK BA
2007 OMS Senica

2006 OMS Senica
2005 OMS SH Senica
2004 Slávia UK BA
2003 Slávia UK BA
2002 Slávia UK BA
2001 Slávia UK BA
2000 Slávia UK BA
1999 Slávia UK BA
1998 Slávia UK BA
1997 S.P.A.S.A. Žilina
1996 S.P.A.S.A. Žilina
1995 Slávia UK BA
1994 Slávia UK BA
1993 Slávia UK BA


Novinky vzdelávanie - archív

Vybrané parametre vonkajšieho zaťaženia hráčov v prípravných hrách s rozličným počtom hráčov
02. 03. 2015

title= Cieľom výučby volejbalu na školách, resp. v tréningu začiatočníkov je v krátkom čase naučiť žiakov hrať volejbal na takej úrovni aby mali loptu pri odbíjaní pod elementárnou kontrolou. Rozumieme tým aby nadobudli, čo najskôr takú úroveň zručnosti, že sú schopní udržať loptu v hre v redukovaných herných podmienkach a z hry tak mali zábavu a emočné uspokojenie.
Zdroj: Vladimír Přidal – predseda RVTM
Viac informácií   


Presne pred 120 rokmi sa uskutočnil prvý volejbalový zápas
09. 02. 2015

title= Volejbal dnes oslavuje veľký sviatok. Presne pred 120 rokmi, teda 9. februára 1895 sa v štáte Massachusetts uskutočnil vôbec prvý zápas tejto krásnej hry. Zakladateľom volejbalu bol americký pedagóg William G. Morgan, ktorý ho pôvodne nazval Mintonnette.
Zdroj: SVF
Viac informácií   


Vzdelávanie: Herný tréning – tréning kondície s loptou II.
20. 01. 2015

title= V dnešnom príspevku pokračujeme v charakteristike herného tréningu. Zameriame sa na konkrétne typy špecifických cvičení, ktoré môžeme využívať pri napĺňaní cieľov herného tréningu. Herný tréning je jednou z ciest ako môžeme súčasne zdokonaľovať technicko-taktickú stránku herného výkonu hráča a na druhej strane cielene rozvíjať jeho kondíciu.
Zdroj: RVTM
Viac informácií   


Vzdelávanie: Herný tréning – tréning kondície s loptou
05. 01. 2015

title= Jednou z ciest ako môžeme súčasne zdokonaľovať technicko-taktickú stránku herného výkonu hráča a na druhej strane cielene rozvíjať kondičnú stránku herného výkonu je herný tréning. Herný tréning je súčasť tréningového procesu, ktorý je zameraný na zdokonaľovanie herných činností v spojení so zámerne volenými kondičnými aspektmi (Dobrý, Semiginovský, 1988).
Zdroj: Vladimír Přidal, predseda RVTM
Viac informácií   


Vzdelávanie: Aké faktory majú vplyv na rýchlosť letu lopty pri smeči?
10. 12. 2014

title= Jedným z predpokladov úspešnosti útoku vo volejbale je „tvrdosť“ smeča, ktorú môžeme hodnotiť rýchlosťou letu lopty po údere hráča do lopty. Na základe analýzy súčasných relevantných poznatkov z problematiky diagnostiky techniky smeča vo volejbale môžeme konštatovať, že na danú kinematickú štruktúru pohybu pôsobí množstvo faktorov.
Zdroj: RVTM, Michal Matušov, Vladimír Přidal
Viac informácií   


Vzdelávanie: Ako budovať tím
28. 10. 2014

title= Jedným z dôležitých predpokladov pre úspešnosť družstva v zápase, či v súťaži, je vytvoriť z hráčov v družstve tím.
Zdroj: Vladimír Přidal – predseda RVTM
Viac informácií   


FTVŠ UK plánuje otvoriť školenie 3. stupňa so špecializáciou na volejbal
06. 10. 2014

title= V rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave, plánuje v novembri 2014 otvoriť vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera III. stupňa so špecializáciou volejbal. V prípade Vášho záujmu, Vás žiadame o potvrdenie do termínu 22.10.2014 na adresu: akademia@fsport.uniba.sk.
Zdroj: Vladimír Přidal, RVTM
Viac informácií   


Vzdelávanie: Volejbalové pohybové hry
23. 09. 2014

title= Predložené volejbalové pohybové hry sú vhodné ako príprava na minivolejbal a volejbal. V hodinách telesnej a športovej výchovy alebo v tréningovej jednotke sa dajú zaradiť do špeciálneho rozcvičenia, dajú sa využiť ako prostriedok nácviku a opakovania základných spôsobov odbíjania lopty a základných herných činností jednotlivca a niektoré z nich aj ako náhrada za minivolejbalový alebo volejbalový zápas v hlavnej časti hodiny.
Zdroj: RVTM, doc. Ľudmila Zapletalová
Viac informácií   Stránka 1 z 5 | Počet záznamov: 36>>


Vytla?i?    Posla? e-mailom
Technická podpora    Dizajn a programovanie: Millennium 000