Ak máte problém s funk?nos?ou našich internetových stránok, alebo akýko?vek návrh na zlepšenie, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili pomocou nasledujúceho formulára. Na zaslané otázky Vám odpovieme prostredníctvom e-mailu. Za každú správu Vám vopred ?akujeme.


Meno a priezvisko:
 
 
E-mail:
   


Popis problému:

Vývoj a technickú podporu zabezpe?uje:

Millennium 000, spol. s r. o.
Sládkovi?ova 7
811 06 Bratislava
telefón: +421 2 59 100 300
fax: +421 2 59 100 333

http://www.millennium000.sk


Technická podpora    Dizajn a programovanie: Millennium 000