SVF
Vzdelávanie: Herný tréning – tréning kondície s loptou II.

20. 01. 2015

Z tréningu COP Trenčín. FOTO: Ondrej Bobek.

V dnešnom príspevku pokračujeme v charakteristike herného tréningu. Zameriame sa na konkrétne typy špecifických cvičení, ktoré môžeme využívať pri napĺňaní cieľov herného tréningu. Herný tréning je jednou z ciest ako môžeme súčasne zdokonaľovať technicko-taktickú stránku herného výkonu hráča a na druhej strane cielene rozvíjať jeho kondíciu.

Anaerobný alaktátový herný tréning (ATP – CP systém)

Anaerobný alaktátový herný tréning predstavuje krátkodobú neprerušovanú činnosť maximálnej intenzity v trvaní 5 – 15 s. Pulzová frekvencia nedosahuje maximálne hodnoty, pohybuje sa okolo 170 pulzov/min. Vo volejbale sú to predovšetkým herné činnosti jednotlivca spojené s vertikálnym výskokom a krátkymi, rýchlymi presunmi pri útočnom údere, bloku a obrane v poli. Z hľadiska kondičného aspektu rozvíjame reakčnú rýchlosť, akceleračnú rýchlosť, rýchlosť jednorazového pohybu, schopnosť koordinovane spájať jednotlivé pohyby, výbušnú silu dolných, horných končatín a trupu.

Najčastejšie využívame opakovaciu metódu, ktorá umožňuje realizovať konkrétnu hernú činnosť strednou frekvenciou pri maximálnej intenzite.

Celý príspevok nájdete TU

Zdroj: RVTM
Naspä?

Slovenská volejbalová federácia