Muži
2014 Chemes Humenné

2013 VT UNICEF BA
2012 Chemes Humenné
2011 VKP Bratislava
2010 Chemes Humenné
2009 VKP Bratislava
2008 Chemes Humenné
2007 Nové Mesto n. V.
2006 VKP Bratislava
2005 VK PU Prešov
2004 VKP Bratislava
2003 ŠK Matador Púchov
2002 ŠK Matador Púchov
2001 Petrochema Dubová
2000 ŠK Matador Púchov
1999 VKP Bratislava
1998 VKP Bratislava
1997 VKP Bratislava
1996 VKP Bratislava
1995 VKP Bratislava
1994 VKP Bratislava
1993 VKP Bratislava


Ženy
2014 Doprastav BA

2013 Slávia EU BA
2012 Doprastav BA
2011 Slávia UK EU BA
2010 Slávia UK BA
2009 Doprastav BA
2008 Slávia UK BA
2007 OMS Senica

2006 OMS Senica
2005 OMS SH Senica
2004 Slávia UK BA
2003 Slávia UK BA
2002 Slávia UK BA
2001 Slávia UK BA
2000 Slávia UK BA
1999 Slávia UK BA
1998 Slávia UK BA
1997 S.P.A.S.A. Žilina
1996 S.P.A.S.A. Žilina
1995 Slávia UK BA
1994 Slávia UK BA
1993 Slávia UK BA


FTVŠ UK plánuje otvoriť školenie 3. stupňa so špecializáciou na volejbal

06. 10. 2014

Ilustračné foto.

V rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave, plánuje v novembri 2014 otvoriť vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera III. stupňa so špecializáciou volejbal. V prípade Vášho záujmu, Vás žiadame o potvrdenie do termínu 22.10.2014 na adresu: akademia@fsport.uniba.sk.

Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené dostatočným počtom záväzne prihlásených uchádzačov.

Predpokladaná výška poplatku je cca 350€.

Vzdelávanie prebieha blokovou formou, cca 6 víkendov v rozmedzí november 2014-september 2015.
Vzdelávanie trvá cca 150 vyučovacích hodín.

Podmienkou na prijatie je predloženie osvedčenia II. kvalifikačného stupňa, overenej kópie maturitného vysvedčenia, dosiahnutý vek 18 rokov a uhradenie poplatku.

Po potvrdení záujmu bude uchádzačom zaslaná záväzná prihláška.

Bližšie informácie môžete získať aj u predsedu RVTM doc. Přidala (pridal@svf.sk)

Zdroj: Vladimír Přidal, RVTMNaspä?

Vytla?i?    Posla? e-mailom
Technická podpora    Dizajn a programovanie: Millennium 000