SVF
Vzdelávanie: Volejbalové pohybové hry

23. 09. 2014

Jedna z možností volejbalových hier. FOTO: RVTM.

Predložené volejbalové pohybové hry sú vhodné ako príprava na minivolejbal a volejbal. V hodinách telesnej a športovej výchovy alebo v tréningovej jednotke sa dajú zaradiť do špeciálneho rozcvičenia, dajú sa využiť ako prostriedok nácviku a opakovania základných spôsobov odbíjania lopty a základných herných činností jednotlivca a niektoré z nich aj ako náhrada za minivolejbalový alebo volejbalový zápas v hlavnej časti hodiny.

Svojím obsahom sú súťaživé, emocionálne, niektoré z nich aj vysoko intenzívne. Okrem rozvoja herných zručností pôsobia aj na rozvoj pohybových schopností, predovšetkým koordinačných a rýchlostných.

Celý príspevok nájdete tu

Zdroj: RVTM, doc. Ľudmila Zapletalová


Naspä?

Slovenská volejbalová federácia